SPLOŠNI AKT o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

No, ta akt nosi ”rojstno” letnico 2013, pa so nam ga pred kratkim poslali. Vsi vemo, da včasih ne veš ali pa pozabiš kolikšna je temeljna moč oddajanja, pa frekvenčni pas, itd., zato sem ga pripel  T U K A J, da ga lahko preberete ali pa pretočite v svoj računalnik.                               73, Cveto – S52KT

Leave a Reply