Zgodovina radiokluba Lesce

Radioklub Lesce je bil ustanovljen pozno jeseni leta 1968, vendar organizirani začetki te dejavnosti v Radovljici in Lescah segajo še kakšno leto nazaj.

Leta 1967 je na osnovni šoli Anton Tomaž Linhart v Radovljici deloval radioamaterski krožek pod vodstvom gospoda Ludvika Esa. Organiziral je tudi radiooperaterski tečaj in trije tečajniki so uspešno opravili izpit za amaterske radijske operaterje. Tako so bili izpolnjeni pogoji za ustanovitev sprejemno oddajne sekcije in prizadevni organizator gospod Es je s pomočjo radiokluba Iskra v Kranju ustanovil pionirsko sprejemno oddajno sekcijo radiokluba Iskra v Radovljici. Dobili so klicni znak, radioklub Iskra pa jim je odstopil UKV sprejemno in oddajno postajo AO 10. Sekcija je sicer imela osnovne pogoje za svoje delovanje vendar so bili veliki problemi z prostorom, kjer naj bi sekcija delovala, tako da so se na iniciativo predsednika občinskega odbora ljudske tehnike gospoda Toneta Šegule preselili v lep in prijazen prostor, ki so jim ga dodelili v družbenem centru v Lescah. Gospod Ludvik Es se je ob koncu šolskega leta 67/68 zaradi zdravstvenih težav preselil v Mozirje, kjer v tamkajšnjem radioklubu uspešno deluje še danes.

Poleti leta 1968 je prišlo do vdora sil varšavskega pakta na Češko-slovaško, kjer so radioamaterji odigrali veliko vlogo pri obveščanju ostalega sveta o dogodkih med agresijo, prav tako pa so skrbeli za radijsko povezavo med uporniškimi silami. Zaradi dokazanih prednosti, ki jih ima organizirana radioamaterska dejavnost v primeru sovražne agresije in pri naravnih nesrečah, je zvezni sekretariat za obrambne zadeve SFRJ izdal priporočilo, po katerem naj bi v vsaki občini na teritoriju Jugoslavije ustanovili radioamaterski klub in tako so pozno jeseni 1968 iz sekcije radiokluba Iskra ustanovili radioklub Lesce.

Ustanovni predsednik je bil gospod Albin Lampe, ki je poskrbel, da je klub organizacijsko in administrativno začel delovati.

DOSEDANJI PREDSEDNIKI:
1968-1969 Albin Lampe
1969-1973 Franc Jensterle
1973-1975 Franc Nemec
1975-1984 Jože Miklič
1984-1996 Ivan Osovnikar
1996-2001 Cene Praprotnik
2001- 2008 Uroš Hirci
2008 – dalje Cveto Pogačar

Leta 1972 je radioklub Lesce v Zgornjih Gorjah ustanovil sprejemno oddajno sekcijo, ki se je štiri leta kasneje osamosvojila. Ustanovili so radioklub Pokljuka, Zgornje Gorje.

Med napadom jugo vojske na Slovenijo so člani radiokluba aktivno sodelovali pri silah odpora, prav tako pa so samoiniciativno motili radijske zveze sovražnika. V določenih trenutkih nasprotniki niso imeli nobenih možnosti telekomunikacij, tako da so bili operativno dokaj nemočni.

Med vojno v Bosni in Hercegovini smo ljudem, ki so doma iz BiH, a so se med vojno znašli v naših krajih, pomagali navezati stike z svojci, kajti vse telekomunikacije so bile pretrgane.

Radioklub Lesce je bil in je še pri svojem delovanju deležen razumevanja okolice v kateri se nahaja. Tako so mu stali ob strani: Občinski odbor ljudske tehnike občine Radovljica, odsek za obrambo občine Radovljica, župan občine Radovljica gospod Erne, krajevna skupnost Lesce, turistično društvo Lesce, osnovna šola Fran Seleški Finžgar v Lescah in drugi.

Danes radioklub Lesce šteje preko 60 članov z različnimi operatorskimi razredi.

POMEMBNI MEJNIKI.

  • Leta 1971 je bila nabavljena nova moderna kratkovalovna radijska postaja TRIO TS-510 z ustreznim priborom. Še istega leta je bila tudi inštalirana žična antena za več obsegov, tako da so člani lahko vzpostavljali radioamaterske zveze na vseh kratkovalovnih obsegih.
    Leta 1975 je bila nabavljena nova moderna UKV radijska postaja s katero so člani začeli resno sodelovati v UKV tekmovanjih in dosegli tudi nekaj vidnih uspehov.
  • Leta 1982 je radioklub ob pomoči letalske enote policije na Stolu ob Prešernovi koči postavili bivak, ki je omogočil kvalitetno operatorsko delo na UKV področju.
  • Leta 1986 so člani ob družbenem centru postavili 18 m visok antenski stolp in instalirali antenski sistem, ki je omogočil kvalitetno delo tudi s sedeža kluba.
  • Leta 1995 so člani radiokluba na iniciativo gospoda Ažmana, udarniško skupaj z nogometnim klubom preuredili podstrešje nad kurilnico, ki stoji zraven družbenega centra, ter tako pridobili nove prostore za svojo dejavnost.
  • Leta 1997 je bil prestavljen antenski stolp na novo lokacijo ter instaliran nov kvaliteten antenski sistem.

Zgodovino spisal: Brane Cerar