Sedanje vodstvo kluba

Upravni odbor
Predsednik Cveto Pogačar S52KT
Podpredsednik Matjaž Arnež S57OXA
Vodja OSS Rok Bolčina S51AN
Blagajničarka Tamara Svetina S57TP
Gospodar Dejan Pejić S50DP

 

Nadzorni odbor
Predsednica Darinka Dijak S57BAL
Član Darko Brelih S57AX
Član Andrej Žilič S57NTI

 

Disciplinska komisija
Predsednik Branko Plesničar S56EOX
Član Franci Krvina S57BWW
Član Jože Dijak S51HU