Slovenska vojska praznuje letos 25. letnico obstoja…

Čas hitro beži in tako bo Slovenska vojska 15. maja 2016, praznovala že 25. letnico svojega obstoja. Sedaj že lahko rečem, daljnega leta 1991 se je na ta dan v učnih centrih na Igu in v Pekrah, tam ima sedaj svoje prostore tudi ZRS, prvič po 2. svetovni vojni, pričelo usposabljanje slovenskih vojakov v materinem jeziku in na rodnih tleh.

V soboto, 14. maja, bodo od 9.30 do 17.00 obiskovalcem odprta vrata nekaterih vojašnic, v katerih bodo ob 10. uri slovesnosti ob 25-letnici, več K L I K .

73, Cveto – S52KT

Leave a Reply