Jan 02

Klubska članarina in kotizacija ZRS za leto 2017

Na zadnji seji UO radiokluba smo sklenili, da tudi višina letošnje članarine ostane taka kot že nekaj let. Tudi način pobiranja ostane enak, torej člani sami poskrbimo, da izpolnimo obveznosti do kluba in ZRS, brez (dragega in zamudnega) pošiljanja izpolnjenih UPN obrazcev. Glede na status in dejavnost člana so zneski članarine naslednji:

  • član operater   20 Eur
  • družinski član  10 Eur
  • podporni član  10 Eur

Kotizacijo ZRS, tako kot lansko leto tudi letos nakažemo na klubski TRR, klub pa jo potem skupaj z imeni v enem znesku nakaže ZRS-ju in to  do konca februarja 2017. Tudi ta je ostala enaka kot lansko leto ter znaša:

  • redni član                                                     40 Eur
  • družinski in mlad član – do 18 leta            20 Eur
  • član invalid                                                  10 Eur

Klubsko članarino in kotizacijo ZRS (!) lahko poravnamo skupaj v enem znesku, lahko pa tudi en mesec kotizacijo ZRS, drugi mesec pa klubsko članarino, da ne bo naenkrat prevelik izdatek. Poravnamo pa ju (čimprej – hi) zaradi uvedbe davčnih blagajn najbolje na TRR radiokluba. Še vedno pa je ostala možnost vplačila pri blagajničarju kluba. Pa še podatki in napotek kako izpolniti UPN:

Radioklub Lesce

Alpska cesta 58

4248 LESCE 

TRR: SI56 0700 0000 0485 090 Gorenjska banka d.d. Kranj             

v rubriki ”Koda namena” izberite OTHR – Drug namen plačila,

v rubriko ”Namen plačila” vpišite: član. UAR ali (in)  ZRS 2017,

v rubriko ”Referenca” pa vpišite datum vplačila v obliki npr.: 17012017 (=17.januar 2017)

V A Ž N O !   Do konca januarja (!!!) moram poslati na ZRS seznam imen tistih članov, ki plačujejo kotizacijo ZRS in uporabljajo njene storitve (QSL biro itd.), zato mi tvojo odločitev čim prej sporoči, lahko po telefonu, elektronski pošti, osebno… vseeno kako, samo, da sporočiš.. NE POZABI!   Pa še to: v primeru spremembe E-naslova, št telefona, naslova bivanja, me prosim, o tem v imenu lažjega obveščanja obvesti!

73 Cveto – S52KT

Leave a Reply