Klubska članarina in kotizacija ZRS za leto 2015

Na zadnji seji UO radiokluba smo sklenili, da ostane višina letošnje članarine enaka lanskoletni. Tudi način pobiranja ostane enak, torej člani sami poskrbimo, da izpolnimo obveznosti do kluba in ZRS, brez (dragega in zamudnega) pošiljanja položnic. Glede na status in dejavnost v klubu so zneski naslednji:

  • član operater   20 Eur
  • družinski član  10 Eur
  • podporni član  10 Eur

Kotizacija ZRS je tudi letos ostala nespremenjena:

  • redni član                       40 Eur
  • družinski član                20 Eur
  • član invalid                     10 Eur

Klubsko članarino in kotizacijo ZRS (!) lahko poravnate skupaj v enem znesku, lahko pa tudi en mesec kotizacijo ZRS, drugi mesec pa klubsko članarino, da ne bo naenkrat prevelik izdatek. Poravnate pa ju lahko (čimprej – hi) osebno pri blagajničarki Sergeji – S59SW, ali pa na TRR radiokluba:

Radioklub Lesce

Alpska cesta 58

4248 LESCE 

TRR: SI 070000000485090  Gorenjska banka d.d. Kranj             

Pa še napotek kako izpolnite UPN:

v rubriki ”Koda namena” izberite OTHR – Drug namen plačila,

v rubriko ”Namen plačila” vpišite: članarina ali (in) kotizacija ZRS 2015,

v rubriko ”Referenca” pa vpišite datum v obliki npr.: 26012015

V A Ž N O !   Do konca februarja moram javiti seznam (imena) tistih članov, ki plačujejo kotizacijo ZRS in uporabljajo njene storitve (QSL biro itd.), zato mi to čim prej sporočite, lahko po telefonu, elektronski pošti, osebno… vseeeno kako, samo, da sporočite.. NE POZABITE!!   Pa še to: v primeru spremembe E-naslova, št telefona, naslova bivanja, mi prosim v imenu lažjega obveščanja to sporočite !

73 Cveto – S52KT

Leave a Reply