Pogodbi za sodelovanje v enotah ZiR v občini Radovljica in Žirovnica sta tudi letos že podpisani.

Včeraj 17.04.2019 smo se predstavniki društev, ki sodelujejo v enotah Zaščite in reševanja (ZiR) pri občini Radovljica na povabilo župana Cirila Globočnika in poveljnika CZ Janeza Koselja zbrali v mali sejni dvorani občine in podpisali aneks k pogodbi za sodelovanje v enotah ZiR  za leti 2019 in 2020, kar nas seveda obvezuje, da skrbimo za usposabljanje članstva, vzgojo novih kadrov, posodabljanje opreme in smo v primeru potrebe vsak čas zmožni pomagati. 

Z občino Radovljica smo dne 30.1. 2013 sklenili Pogodbo o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah za nedoločen čas, anekse pa podpisujemo vsake dve leti in tudi veljajo dve leti. O tem dogodku so se razpisali tudi na spletni strani občine. Priobčili so tudi par slikic  K L I K 

Tudi z županom občine Žirovnica Leopoldom Pogačarjem sva za letos že, pred kakšnim mesecem, podpisala pogodbo o sodelovanju v enotah ZiR. Prav tako sem se na povabilo g. župana Leopolda Pogačarja in poveljnika občinskega štaba CZ g. Marjana Dobnikarja ob dnevu Civilne Zaščite (1. marec) 4. marca 2019 udeležil sprejema predstavnikov organov in enot CZ.  Letos smo po krajšem in zanimivem kulturnem programu učenk in učencev Osnovne šole Žirovnica imeli predavanje na temo ”Iskalna akcija na Krvavcu”. Predavala sta policista Eva Piskernik in Uroš Čadež.  Sledilo je še prijetno druženje z debato na temo CZ, izmenjavo mnenj in tudi prigrizek ni manjkal….           73 Cveto – S52KT

 

Leave a Reply